Ажлын байрны сул орон тоо

Сургалтад бүртгэж байна

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран зохион байгуулдаг “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх II ээлжийн сургалт явагдах болсонтой холбогдуулан тус байгууллагад ажилд орох хүсэлтэй зөвхөн эмнэлгийн мэргэжилтэй иргэдийг ...

Дэлгэрэнгүй »

Шийдвэр гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЖ БАЙНА Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа орон нутаг дахь Шийдвэр гүйцэтгэх алба, хэсгийн дараах тойргуудад ”Шийдвэр гүйцэтгэгч”-ийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. Үүнд: Архангай аймаг – 3, 4, 5 дугаар тойрог Баянхонгор аймаг – 14 ...

Дэлгэрэнгүй »