Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт урьж байна

 Хөвсгөл аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас зохион байгуулж буй "Нээлттэй хаалганы өдөрлөг" нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын "Нэг цэг"-ийн үйлчилгээний газар 17 цаг хүртэл зохион байгуулагдаж байна.

Уг өдөрлөгөөр:  

  • Байгууллагын үйл ажиллагааг танилцуулах
  • Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх
  • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэдэд мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
  • Хорих ял эдлүүлэх, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
  • Архивын лавлагаа олгох
  • Иргэд, аж ахуй нэгжид өр төлбөртэй эсэх лавлагаа олгох зэрэг үйлчилгээг үзүүлж байна. 

Add comment

reload, if the code cannot be seen